051-3186

مرکز تماس

قرعه کشی بزرگ چای سیاق در شهر سبزوار

این قرعه کشی با حضور بیش از 5هزار نفر از مصرف کنندگاه چای سیاق در شهر سبزوار برگزار شد، و شرکت کنندگان از جوایز طلایی چای سیاق بهره مند شدند.

همیشه پاسخگوی شما هستیم.

شماره تماس: 3186 – 051

INFO@SIAGHTEA.COM